Binnen de vereniging zijn inmiddels 4 werkgroepen actief:
zij houden zich bezig met communicatie, een grootscheepse inventarisatie en isolatie van de
Nispense woningen, het opwekken en opslaan van elektriciteit en een verkenning naar duurzame warmtebronnen voor eventueel een collectieve warmtevoorziening. Hebt u belangstelling om mee te doen in één van de werkgroepen, laat dat dan even weten aan

Leo Maas, secretaris van de vereniging:
tel. 06 20 97 60 23 of per
email: info@nispenec.nl.

Lees meer op de pagina voor de werkgroepen

Stuur hier uw whatsapp bericht