NISPEN – De wereld staat in brand. Rivieren overstromen en bossen branden weg. De klimaatverandering is niet te ontkennen, niets doen is dan ook geen optie meer en we kunnen het niet langer uitstellen. Dat stellen Leo Maas, Frans van Oorschot en Thed van Kempen. Samen met Klaas-Jan Douben en Ronald de Jong vormen zij het Nispens Energie Collectief.  ”Daarom gaan we in oktober tien dialoogavonden organiseren, samen met de inwoners, om te bekijken welke stappen we in Nispen kunnen ondernemen.”

Het Nispens Energie Collectief is ongeveer een jaar geleden van start gegaan. Aanjager daarbij was het bewonersplatform, maar inmiddels heeft de vijfmansformatie het overgenomen. “Wij gaan de uitdaging aan om de energietransitie in Nispen handen en voeten te geven.” Daarmee willen de heren voorkomen dat er vanuit de overheid dingen opgelegd gaan worden. “Wij willen, met de inwoners, bepalen wat er het beste kan werken in Nispen. Zo krijgen we een veel breder draagvlak voor eventuele maatregelen.”

Dat inwoners een serieuze stem hebben in dit geheel, blijkt wel uit de opzet van het collectief. Op 4 oktober starten ze namelijk met de eerste dialoogavond in een reeks van tien. “Normaal wordt er een plan gepresenteerd en dan mogen inwoners hun zegje daarover doen, maar van echte inspraak komt meestal niet veel terecht. Zo willen wij niet werken. Wij nemen de Nispenaren serieus en vragen juist naar hun ideeën. Ze mogen alles roepen tijdens die dialoogavonden.” Daarbij wordt ook rekening gehouden met bewoners die hun twijfels hebben. “We merken dat mensen niet altijd vertrouwen hebben in de overheid, maar wij zijn geen onderdeel van de gemeente. We zijn vrijwilligers die zelf de handen uit de mouwen willen steken en we willen dat op de goede manier doen.”

In die eerste fase wordt er dan ook niets dichtgetimmerd. “We gaan vooral ideeën opdoen, kijken waar mensen zelf behoefte aan hebben en we gaan kennis ophalen.” Wel wil het Nispens Energie Collectief duidelijk maken aan inwoners dat er wel echt iets gedaan moet worden. “Het is onontkoombaar dat we iets moeten doen. Als we de wereld willen veranderen, moeten we in Nispen beginnen. Het is hier in het dorp namelijk heel normaal dat je zelf dingen doet. Nispenaren zijn ook gewend om zelf keuzes te maken of in ieder geval om er zelf over na te denken.”

Na die eerste fase worden alle ideeën gebundeld en wederom besproken met inwoners. Stel dat iemand oppert om in het dorp te gaan werken met deelauto’s, dan zou dat een idee kunnen zijn dat verder uitgewerkt gaat worden, mits meer inwoners zich daarin kunnen vinden. “Dan gaan we er bijvoorbeeld ook experts bijhalen op het gebied van mobiliteit en dan gaan we berekenen wat het zou kosten om dit te realiseren.” Een andere optie zou kunnen zijn dat er in Nispen gekeken wordt naar een nieuw energiesysteem waar het hele dorp profijt van kan hebben. “Wij hebben de oplossing ook niet, daarom willen we juist bewoners bewegen om erachter te komen wat zij denken en voelen bij de hele energietransitie. Ze moeten zelf voelen dat het zo niet langer door kan. En dan kunnen we wel massaal naar Den Haag of Brussel wijzen, maar we kunnen beter zelf de handen uit de mouwen steken.”

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden voor één van de dialoogavonden via https://www.nispenec.nl/dorpsdialoog/

Stuur hier uw whatsapp bericht