loader

De eerste clubavond is op 13 juli 2022 19.30 uur in Nisipa. Uitnodiging aan alle inwoners van Nispen. Niet alleen de deelnemers van de perspectiefbijeenkomst, alle Nispenaren worden hierbij uitgenodigd om zich aan te melden als lid van de vereniging NEC. Dat lidmaatschap betekent dat u mee mag doen, meebeslissen en/of steun wil geven om […]

  Op 17 mei 2022 heeft het Kabinet duidelijkheid geschapen voor iedereen die op afzienbare termijn de cv-ketel wil/moet vervangen. Vanaf 2026 zullen we niet meer een nieuwe cv-ketel kunnen aanschaffen. Met andere woorden: het wordt dan – voor zover het althans om individuele oplossingen gaat – een volledig elektrische warmtepomp, dan wel een hybride […]

Dus niets doen is geen optie meer. Gemakkelijk Er is zoveel informatie over klimaat, energietransitie en duurzaamheid dat het niet eenvoudig is hieruit wijs te worden. Het doel van dit artikel is een gedachterichting vormen zodat we weten waar wij, burgers, goed aan doen. Nu is duurzamer gaan leven een veelomvattend begrip; in dit artikel […]

Verduurzamen, wij ontkomen er niet aan Het klinkt voortdurend om ons heen: “we moeten verduurzamen”. Of het nu wonen, consumeren, mobiliteit of recreëren betreft: het moet op den duur duurzaam. En ook voor de productieprocessen in de industrie, voor de landbouw, het transport, de logistiek, enz.: het zal allemaal duurzaam moeten worden, willen we op […]

In het Klimaatakkoord is bepaald dat gemeenten de regierol hebben bij de wijkgerichte aanpak. Nispenaren hebben hierover met de gemeente gesproken en willen de bewoners in de regierol plaatsen. De gemeente steunt dit initiatief. In het verleden hebben de Nispenaren aangetoond zoiets te kunnen. Kijk daarvoor naar de Heerlijckheijd Nispen. Hoe gaan de Nispenaren dat […]

Burgerparticipatie en de energietransitie  Vanuit de samenleving groeit de behoefte om betrokken te worden bij het klimaatbeleid. Niet alleen bij de uitvoering van de maatregelen, maar eerder al bij het ontwerp ervan, bij het maken van keuzes, bij het afwegen van de consequenties voor de leefomgeving. De burger wil zelf concrete voorstellen doen, mede dankzij […]

Het jaarlijkse UN Environment Emissions Gap Report presenteert een beoordeling van de huidige nationale mitigatie-inspanningen en de ambities die landen hebben gepresenteerd in hun nationaal bepaalde bijdragen, die de basis vormen van de Overeenkomst van Parijs. Het doel van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, zoals overeengekomen op de Conferentie van de Partijen in 2015, […]

Na gesprekken op het terras onder genot van een bakkie koffie, werd er duidelijk dat we in Nispen iets moesten doen met vooruitzicht dat we in 2050 van het gas af moeten gaan. Hoe gaan we verduurzaam verder en hoe willen we dit bereiken? September 2020 was het zover de Kickoff van het Energie Collectief […]