loader

Om een appartement of huis zelfs tijdens hete zomers koel te houden, zijn twee dingen van cruciaal belang: isoleren en verluchten. Net zoals de muren, het dak en de ramen ’s winters moeten voorkomen dat de kou binnensluipt, moeten ze in de zomer zo veel mogelijk de hitte buiten houden. Let  trouwens op voor direct […]

13 juli 2022 was er weer een bijeenkomst van het Nispens energie collectief, met een presentatie over de verschillende rechtsvormen. Ondanks de schrale opkomst was het toch wel een vruchtbare avond en zijn er goed zkane besproken en besloten. Zo hebben we nu al onze eerste werkgroep binnen het team, die de statuten, doelen en […]

Afbouw salderingsregeling uitgesteld Op 20 mei 2022 heeft minister Rob Jetten van Klimaat en Energie per brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat het Kabinet besloten heeft om de afbouw van de zogenaamde salderingsregeling uit te stellen tot 2025. Wel laat de minister in deze ´zonnebrief´ weten dat de einddatum van […]

De eerste clubavond is op 13 juli 2022 19.30 uur in Nisipa. Uitnodiging aan alle inwoners van Nispen. Niet alleen de deelnemers van de perspectiefbijeenkomst, alle Nispenaren worden hierbij uitgenodigd om zich aan te melden als lid van de vereniging NEC. Dat lidmaatschap betekent dat u mee mag doen, meebeslissen en/of steun wil geven om […]

Succesvolle perspectiefbijeenkomst ter afronding fase 1 dorpsdialoog   Woensdag 13 april 2022 was het dan eindelijk zover: het resultaat van de dorpsdialoog van oktober 2021 werd gepresenteerd. Voor een gehoor van 25 aanwezigen werden vóór de pauze de thema´s opgesomd, die tijdens de dialoogavonden zoal werden genoemd. Weliswaar een behoorlijk diffuus beeld, maar waaruit wel […]

Dus niets doen is geen optie meer. Gemakkelijk Er is zoveel informatie over klimaat, energietransitie en duurzaamheid dat het niet eenvoudig is hieruit wijs te worden. Het doel van dit artikel is een gedachterichting vormen zodat we weten waar wij, burgers, goed aan doen. Nu is duurzamer gaan leven een veelomvattend begrip; in dit artikel […]

NISPEN – De wereld staat in brand. Rivieren overstromen en bossen branden weg. De klimaatverandering is niet te ontkennen, niets doen is dan ook geen optie meer en we kunnen het niet langer uitstellen. Dat stellen Leo Maas, Frans van Oorschot en Thed van Kempen. Samen met Klaas-Jan Douben en Ronald de Jong vormen zij […]

Verduurzamen, wij ontkomen er niet aan Het klinkt voortdurend om ons heen: “we moeten verduurzamen”. Of het nu wonen, consumeren, mobiliteit of recreëren betreft: het moet op den duur duurzaam. En ook voor de productieprocessen in de industrie, voor de landbouw, het transport, de logistiek, enz.: het zal allemaal duurzaam moeten worden, willen we op […]

In het Klimaatakkoord is bepaald dat gemeenten de regierol hebben bij de wijkgerichte aanpak. Nispenaren hebben hierover met de gemeente gesproken en willen de bewoners in de regierol plaatsen. De gemeente steunt dit initiatief. In het verleden hebben de Nispenaren aangetoond zoiets te kunnen. Kijk daarvoor naar de Heerlijckheijd Nispen. Hoe gaan de Nispenaren dat […]