loader

Werkgroep: Communicatie

Project samenvatting

Deze werkgroep verzorgt de interne en externe communicatie van het NEC wanneer het gaat om de website, zowel wat betreft het externe als het besloten deel voor de leden. Daarnaast ondersteunt de werkgroep andere werkgroepen en het bestuur bij het maken van leaflets en ander communicatie materiaal. Tevens helpt deze werkgroep bij het organiseren van bijeenkomsten of andere informatie evementen in Nispen.

Doelstellingen werkgroep

  1. Stimuleren van de bereidheid tot energie transitie van Nispenaren.
  2. Het in de lucht houden van een aantrekkelijke en actuele website.
  3. Zorg dragen voor goed leesbare documentatie.
  4. Ondersteuning van de werkgroepen en het bestuur op communicatiegebied.

Output van de werkgroep

  • Website, die qua inhoud actueel is
  • Documentatie materiaal en leaflets in een duidelijk herkenbare NEC stijl.

Sleutel factoren voor succes van de werkgroep

  1. Op tijd aanleveren van input voor leaflets of documentatie door de werkgroepen of het bestuur.
  2. Een website waarmee het eenvoudig werken is.

 

Eindresultaat van de werkgroep

Duidelijke herkenbaarheid van NEC documentatie.

Waardering van NEC leden en Nispenaren over de kwaliteit van adviezen en informatiemateriaal in communicatie uitingen.

 

Werkgroep leden

Ronald de Jong
Louis van Pul
Geert Vermunt

Werkgroep mentor in bestuur
Leo Maas