Het NEC is in 2020 gestart als
werkgroep van het Bewonersplatform.
Na ruim twee jaar
was de tijd aangebroken om de
vereniging NEC op te richten.
Dat is gebeurd op 17 november
jongstleden.

NEC Flyer 08

Stuur hier uw whatsapp bericht