loader

Frans van Oorschot

Penningmeester

Straat: Prins Bernhardstraat
Type woning: eigen woning (1979)

Ook Nispen moet omschakelen naar een fossielvrij energiesysteem. Nu kunnen we zo een systeem nog naar onze eigen wensen inrichten. Ideaal is dat de Nispenaren er eigenaar van worden en dat ons dorp van de opbrengst profiteert.

Waarom:

Het klimaat verandert snel. De CO2-uitstoot moet nu terug. De overgang naar een andere soort energie is een omvangrijk maatschappelijk/technisch proces. Nu hebben we als inwoners van Nispen nog de mogelijkheid invloed uit te oefenen op dat proces.  Het Collectief betrekt iedereen erbij én ieders mening telt. Wat kunnen we samen, wat willen we samen; daar wil ik over meedenken.

Bijdrage aan het Collectief.

Ik denk dat ik met mijn kennis van bouwen en bouwfysica kan bijdragen aan verschillende stappen in het proces, te beginnen met energie besparen. Een lage energiebehoefte is de eerste stap naar ‘van-het-gas-af’ geheel onafhankelijk van het energiesysteem waar we op uit gaan komen.

Wat is jouw hoop voor een duurzaam Nispen?

Een ongewenst scenario is dat we afhankelijk worden van een energieleverancier waar we voor 25 of 30 jaar aan vast zitten zonder inspraak te hebben. Je hoort daar vervelende dingen over.

Als ideaal zie ik dat we als dorp eigenaar worden van een energiesysteem en daar ook zelf de revenuen van hebben en kunnen besteden aan ons dorp, maar misschien ook meer: meedoen met het oplossen van die andere grote vraagstukken als circulaire economie en natuur. Wij, onze kinderen en kleinkinderen, moeten weer onderdeel zijn van de natuur en niet alleen gebruikers/verbruikers ervan. We wonen gelukkig in een agrarische omgeving; wellicht kunnen we samen met onze boeren zo een soort systeem opzetten. Hoeft niet morgen al ….