Verwarmen zonder fossiele brandstoffen

Het zal u niet zijn ontgaan: in 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. We verwarmen onze huizen tegen die tijd op duurzame wijze, zonder uitstoot van broeikasgassen. Het lijkt nog ver weg; toch is nu het geschikte moment om daarover te gaan nadenken. Gemeenten zijn al druk bezig met de ‘warmtetransitie’, maar de kaarten zijn nog lang niet geschud. Wij als  bewoners van Nispen hebben nu nog de kans om die transitie in ons dorp zelf vorm te geven. Daarom neemt het Nispens Energie Collectief, een groep Nispense vrijwilligers, het initiatief tot een brede dorpsdialoog.

 

Nispen neemt het voortouw

Nispenaren hebben meerdere malen laten zien dat ze door gezamenlijke inspanning mooie projecten kunnen realiseren, zoals het Openluchttheater, het vernieuwde kerkplein of de N’Oop. Nu krijgen we de kans om de verduurzaming van ons mooie dorp zelf op te pakken.

 

Gezamenlijk in gesprek

Dit begint met een gesprek met u over een duurzaam Nispen. Niet om inhoudelijke informatie, gemeentelijke plannen, regionale visies of wat dan ook over te brengen, maar juist om uw zienswijze, uw mening, uw ideeën op te halen. Om te horen wat u in Nispen belangrijk vindt, waaraan u gehecht bent, om zo samen een beeld te schetsen van een toekomstig duurzaam Nispen. Alle inwoners zijn welkom, alle bijdragen waardevol! Nadat wij samen de contouren hebben geschetst van een duurzaam Nispen, kan het NEC samen met de inwoners meer concrete stappen zetten: scenario’s uitwerken, experts aan het woord laten, kennis nemen van ervaringen elders, enz.

U komt toch ook?

Begin oktober 2021 starten wij met de eerste dialoogsessie. Voorbereiding is niet nodig. Het enige wat wij vragen is om die avond uw fantasie de vrije loop te laten, om te denken vanuit een zo breed mogelijke horizon.

De sessies worden gehouden op:

–           maandag 4, 11 en 25 oktober;

–           dinsdag 5,12 en 26 oktober;

–           woensdag 13 oktober;

–           donderdag 7, 14 en 28 oktober.

We beginnen steeds om 19.30 uur; vanaf 19.15 uur inloop met koffie en thee.

Het volledig programma vindt u op onze website www.nispenec.nl

Inschrijven

Via de website www.nispenec.nl of

per mail naar info@nispenec.nl

Geef uw datum(s) van voorkeur aan!

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving met de datum die voor u van toepassing is. Graag tot ziens op één van de avonden in oktober in Nisipa.

Stuur hier uw whatsapp bericht