Ledenwerving

Werkgroep: Ledenwerving en Nul inventarisatie

Project samenvatting

Deze werkgroep moet de basis leggen voor een succesvolle energie transitie in Nispen. Daarvoor is nodig dat eigenlijk alle Nispenaren meedoen (betrokkenheid), dat we weten waar we staan en wat er aangepakt moet worden (nul inventarisatie) aan de huizen, en dat er voldoende draagvlak onder de Nispenaren is om aan te pakken (lid worden NEC).

Doelstellingen werkgroep

  1. Stimuleren van de bereidheid tot energie transitie van Nispenaren.
  2. Vinden van een methodiek om de nul inventarisatie uit te voeren, voor eind 2022.
  3. Uitvoeren van de Nul inventarisatie voor heel Nispen voor eind 2023.
  4. Meer dan 80% van de huishoudens lid van het NEC in 2025.

Output van de werkgroep

  • Info pakket met simpele energie besparende maatregelen, die door Nispenaren zelf kunnen worden uitgevoerd. Onderbouwd met een duidelijk financieel plaatje.
  • Methodiek om de Nul inventarisatie uit te voeren waarmee in feite duidelijk wordt wat de huidige energie labeling is van de huizen in Nispen.
  • Documentatie die inzichtelijk maakt hoe huizen in Nispen geïsoleerd zijn, welke energie besparende of energie leverende apparatuur aanwezig is en welke problemen op te lossen zijn.

Sleutel factoren voor succes van de werkgroep

  1. Voldoende vrijwilligers om huis aan huis de Nul inventarisatie uit te voeren.
  2. Bereidheid van Nispenaren om mee te werken aan de Nul inventarisatie.
  3. Een paar klusjesmannen die hulpbehoeftige Nispenaren helpen met simpele aanpassingen.

Eindresultaat van de werkgroep

Toegenomen bewustwording en bereidheid om mee te doen met de energie transitie in Nispen.

Een duidelijk beeld van de huidige energie situatie in Nispen, waardoor het inzichtelijk is geworden wat met prioriteit dient te worden opgepakt door andere werkgroepen.

Werkgroep leden

Henk van der Maarel
Ad van Hees
Linda Postma

Werkgroep mentor in bestuur

Frans van Oorschot

Stuur hier uw whatsapp bericht