Laatste Nieuws

Nispense Energie Collecief

Jaarverslag 2022

De vereniging Nispens Energie Collectief is bij notariële akte opgericht 17 november 2022. Lees hier het Jaarverslag 2022, Jaarverslag NEC 2022

verslag Algemene ledenvergadering

Hier kunt u het verslag van de Algemene leden vergadering, gehouden op woensdag 18 januari 2023 te Nispen, downloaden en lezen. Lees hier het Verslag

Energie café Nispen in het nieuws

NISPEN - Bij een biertje bijpraten over zonnepanelen en wat er allemaal moet gebeuren om je huis zo duurzaam mogelijk te maken. Er zijn minder zinvolle manieren om de zondagmiddag door te brengen. Marjo Peppelaar 26-02-23, 20:50 En zo denken meer mensen erover, want...

Fotogroep in samenwerking met het NEC

Voor de scholieren van groep 7 en 8 hebben we op 10 februari een les gegeven op basisschool de Linde. Dit in samenwerking met Fotogroep Nispen. De kinderen kregen een les over duurzaamheid en klimaatverandering en werden daarbij uitgenodigd om mee te doen aan een...

Flyer nr 9

Nispen steekt de handen uit de mouwen. De energietransitie leeft in Nispen als nooit tevoren. Ruim 45 leden telt het Nispens Energie Collectief. Een actieve vereniging die staat voor duurzaamheid en een betere leefwereld voor ons in Nispen. NEC Flyer 09

Vakblad Warmtepompen.

Warmtepompensystemen voor professionals. https://issuu.com/bbvakmedianet/docs/lr_wpt_mg_2022

Flyer nr 8

Het NEC is in 2020 gestart als werkgroep van het Bewonersplatform. Na ruim twee jaar was de tijd aangebroken om de vereniging NEC op te richten. Dat is gebeurd op 17 november jongstleden. NEC Flyer 08

Onze werkgroepen

Binnen de vereniging zijn inmiddels 4 werkgroepen actief: zij houden zich bezig met communicatie, een grootscheepse inventarisatie en isolatie van de Nispense woningen, het opwekken en opslaan van elektriciteit en een verkenning naar duurzame warmtebronnen voor...

Oprichting NEC oprichtings akte

ONTWERP 9 september 2022 Indien er onjuistheden in uw personalia of elders in de tekst voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk tijdig voor het passeren van de akte contact met ons op te nemen. OPRICHTING VERENIGING Zaaknummer: 2022LJ223088 Vandaag, *, verschenen voor...

Flyer nr 7

Oprichting vereniging NEC Tijdens de perspectiefbijeenkomst is unaniem besloten om een vereniging van en voor Nispenaren op te richten met als doel het verduurzamen van ons dorp Nispen. Lees verder in onze nieuwsbrief nr 7 NEC Flyer 07
Stuur hier uw whatsapp bericht