Na gesprekken op het terras onder genot van een bakkie koffie, werd er duidelijk dat we in Nispen iets moesten doen met vooruitzicht dat we in 2050 van het gas af moeten gaan. Hoe gaan we verduurzaam verder en hoe willen we dit bereiken? September 2020 was het zover de Kickoff van het Energie Collectief Nispen. Met een kleine groep vrijwilligers uit het bewoners platform Nispen en bewoners van Nispen zijn we gaan nadenken over de invulling van het Energie Collectief. WE kwamen tot het volgende:

Wat is het doel van het Nispen Energiecollectief? 

Het doel van het Nispens Energiecollectief is de aanstaande energietransitie te bespreken met de bewoners in de Heerlijkcheijd Nispen. Uitleggen van het belang van de energietransitie, en waarom we dit nú doen. Dit is voor vele mensen nog een ver van mijn bed show, maar toch moeten we er met zijn allen aan gaan geloven, voor onze toekomst en die van onze kinderen. 

We willen de wensen, vragen en bezwaren van de individuele dorpsbewoners inventariseren, om vervolgens met onafhankelijke experts deze vragen te beantwoorden en haalbare opties voor te leggen. Om uiteindelijk samen vorm te geven aan een duurzaam en toekomstbestendig Nispen. 

Het doel van dit traject is het actief betrekken van bewoners van Nispen zodat we:​

  1. Het draagvlak voor de energietransitie in Nispen inventariseren (hoe staan we ervoor)​
  2. Er vanuit dit draagvlak een bewuste keuze gemaakt kan worden om hier in samen vervolg stappen te zetten.

We zullen U gaandeweg op de hoogte houden van alle ontwikkelingen van het Energie Collectief en het regieteam.

Stuur hier uw whatsapp bericht