Het Bestuur

Dit team bestaat uit een groep bewoners uit Nispen. Zij hebben zich aangesloten bij het Nispens Energie Collectief met het oogmerk om samen met alle inwoners na te denken over het verduurzamen van Nispen. Dat samen nadenken gebeurt in een open dialoog met de bewoners van ons dorp. Het onderwerp van de dialoog is duurzaamheid en de zoektocht van ons allen daar naartoe.

Graag stellen we het bestuur aan u voor:

Bestuur

Jeffry Roossien

Duurzaamheid is een onderwerp dat niet alleen mij en ons betreft. Alles wat wij nu doen, of niet doen, heeft een grote invloed op de komende generaties

Frans van Oorschot

Penningmeester

Het Collectief betrekt iedereen erbij én ieders mening telt. Wat kunnen we samen, wat willen we samen; daar wil ik over meedenken.

Ronald de Jong

Ik zit in het team om iets te kunnen betekenen voor de bewoners van Nispen tijdens de energietransitie, informeren en verbinden.

Leo Maas

Secretaris

Ik ben bezorgd over de opwarming van onze aarde, over de ernstige aantasting van ons natuurlijk kapitaal en daarmee die van het leefklimaat van onze toekomstige generaties.

Thed van Kempen

Voorzitter

De aarde is het huis waarin wij allen wonen. Het gebruik van brandstoffen bedreigt ons mooie huis. Dus moeten we zuinig zijn op het milieu, voor onszelf, maar vooral voor onze (klein)kinderen en hun (klein)kinderen.

Logo en Beeldmerk

 

In het logo staat het beeldmerk van het Nispens Energie Collectief. Dit bestaat uit drie delen die samen aangeven waar wij ons mee bezig houden.

  1. Het groene staat voor de gemeenschap in Nispen die samen nadenkt over energie transitie
  2. Het blauw staat voor de aarde waar we zuinig op zijn
  3. Het oranje staat voor de alle elementen: bronnen van duurzaam leven

Meer informatie? Stuur ons een bericht.

12 + 10 =

Inschrijven nieuwsbrief