Succesvolle perspectiefbijeenkomst ter afronding fase 1 dorpsdialoog

 

Woensdag 13 april 2022 was het dan eindelijk zover: het resultaat van de dorpsdialoog van oktober 2021 werd gepresenteerd.

Voor een gehoor van 25 aanwezigen werden vóór de pauze de thema´s opgesomd, die tijdens de dialoogavonden zoal werden genoemd. Weliswaar een behoorlijk diffuus beeld, maar waaruit wel degelijk een rode draad kan worden gedestilleerd. In grote lijnen komen drie thema´s naar voren:

  • Duurzaamheid (in de brede zin van het woord)
  • Verandering van onze leefstijl: besparen op energieverbruik, tegengaan ven verspilling: woningen (beter) isoleren
  • Duurzame lokale energiebronnen ter vervanging van aardgas en andere fossiele brandstoffen

Tijdens de pauze werd door onze huisarts Veerle Dom de trekking verricht van de loterij voor de blowerdoortest. De 3 gelukkigen zijn:

  • Petra van den Heuvel, Rozenakker 7
  • Toon Scheepers, Molenakker 10
  • Theo de Jong, Nispenseweg 90

Binnenkort zullen zij worden benaderd voor het maken van een eerste afspraak. Uitvoering van de test vergt wel wat voorbereiding en bezien wordt of en zo ja hoe de 3 testen zo goed mogelijk kunnen worden gecoördineerd. Wij zullen verslag doen van de blowerdoortests en de uitkomsten ervan vertalen naar algemene aanbevelingen voor alle woningen in Nispen.

Na de pauze werd de zaal een aantal vragen voorgelegd. Gaan wij op basis van het resultaat verder? Bent u bereid een actieve bijdrage te leveren aan het vervolg: meedenken, meedoen en ook meebeslissen? Wilt u lid worden van een nog op te richten vereniging / coöperatie met als doel gezamenlijk de koers te bepalen, concrete acties op gang te brengen, onderzoek te starten, enz.

Unaniem werd door de aanwezigen positief geantwoord op bovenstaande vragen. Daarmee werd feitelijk fase 2 van de dorpsdialoog ingeluid.

De leden van het Nispens Energie Collectief gaan nu vervolgstappen zetten: daarover binnenkort meer.

Indien u de volledige presentatie van 13 april wilt zien: klik dan Perspectief2.0

 

Stuur hier uw whatsapp bericht