loader

Warmtescan van de woningen in Nispen

Gedurende de koude periode van januari 2024 zijn van de meeste woningen in Nispen vanaf de openbare weg warmtescanfoto´s gemaakt. Op de foto´s is goed te zien waar over de voorgevel van de woning warmte verloren gaat.

Het energiecafé van zondag 25 februari bood de bewoners de gelegenheid om de foto van hun huis persoonlijk te komen afhalen. Daarbij gaven de energiecoaches de nodige toelichting; ook was er de mogelijkheid om in te tekenen voor een bezoek aan huis voor een uitgebreid advies. Van die mogelijkheid hebben inmiddels diverse bewoners gebruik gemaakt.

Natuurlijk was lang niet iedereen in de gelegenheid om de foto die dag zelf in Nisipa te komen ophalen. De achtergebleven foto´s zijn in de loop van maart rondgebracht langs de huizen.

Nog niet gefotografeerde woningen komen aan de beurt in het komend winterseizoen: voor een geslaagde warmtescan moet het temperatuurverschil tussen buiten en binnen groot genoeg zijn.

Met deze actie geeft het Nispens Energie Collectief een nieuwe impuls aan het (beter) isoleren van de woningen in ons dorp. Menige bewoner kan nu zelf constateren of en zo ja waar warmte verloren gaat, bijvoorbeeld door enkel glas, door een slechte aansluiting wand – dak, door kieren, door slecht sluitende puien, door gebrekkige of geheel afwezige dakisolatie, enz.   

Met het volgend energiecafé, zondag 29 september 2024 in Nisipa, gaat de campagne ´isoleren´ een nieuwe fase in. Die zondagmiddag zullen we uitgebreid en uitputtend stilstaan bij de mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Zowel het Rijk als de gemeente Roosendaal kennen regelingen om bewoners tegemoet te komen in de investeringskosten die met verduurzaming van de woning gepaard gaan.

Noteer daarom alvast:  

energiecafé zondag 29 september 2024, van 14.00 tot 17.00 uur, dorpshuis Nisipa