loader

Collectieve energie voorziening

Werkgroep: Collectieve energie voorziening

Project samenvatting

Deze werkgroep inventariseert welke mogelijkheden Nispen heeft om energie op te wekken of op te slaan, indien Nispen in 2030 van het gas afgaat. Initiatieven op dit gebied worden ook uitgewerkt. Tevens wordt gekeken welke collectieve / cooperatieve mogelijkheden er zijn om de kosten van energie voor leden van het NEC of een toekomstige energie cooperatie Nispen te reduceren. Daarnaast aandacht voor gewenste voorzieningen in Nispen i.v.m. de transitie naar elektrische auto’s.

Doelstellingen werkgroep

Een duidelijk beeld te vormen van de inspannigen die nodig zijn zonder gas in 2025 en 2027.
Advies uitwerken welke energiebron(nen) nodig zijn in Nispen naast zonne-energie in 2030.
Advies uitwerken welke energie-opslag methoden nodig zijn in Nispen in 2030.
Advies realiseren teneinde een Energie Cooperatie Nispen op te richten in 2025.
Advies uitwerken voorzieningen voor elektrische auto’s in Nispen in 2025.

Output van de werkgroep

Advies alternatieve methoden om in Nispen energie op te wekken. Onderbouwd met een duidelijk financieel plaatje.
Advies alternatieve methoden om in Nispen energie op te slaan. Onderbouwd met een duidelijk financieel plaatje.
Advies voorzieningen om in Nispen voorbereid te zijn op elektrisch rijden. Onderbouwd met een duidelijk financieel plaatje.
Advies betreffende welke stappen nodig zijn om een Energie Cooperatie Nispen op te richten inclusief voorwaarden en consekwenties.

Sleutel factoren voor succes van de werkgroep

Expertise op gebied van energie opslag
Contacten met gemeente en nutsbedrijven
Bereidheid van Nispenaren om lid te worden van een Energie Cooperatie Nispen.

Eindresultaat van de werkgroep

Een duidelijk beeld van hoe de energie transitie in Nispen vorm te geven na 2030.

Een duidelijk beeld van de mate van zelfvoorziening, die mogelijk is, op energiegebied van Nispen.

Werkgroep leden

Dennis van den Oever
Jaap Postma

Werkgroep mentor in bestuur

Jeffry Roossien