loader

Elektriciteit

Werkgroep Elektriciteit

Project samenvatting:

     Taak van deze werkgroep is om alle consequenties in beeld te brengen van de hoofdrol die elektriciteit op termijn ook in Nispen zal gaan spelen.

Scope:
 • Uitwerken schema van 18 nov. 2023 in een projectplan
 • Zoeken naar hernieuwbare bronnen voor het opwekken van elektriciteit ten behoeve van een energiehub in Nispen zoals bijvoorbeeld:
  1. Zonnepanelen op weide (zonnepark), in combinatie met lokale opslag, dus zonder het net van Enexis te belasten, maar wel daarmee verbonden
  2. Zonnepanelen op daken (zowel privé als bedrijven)
  3. Plaatsen van windmolen(s): mogelijke locatie, aantal, tiphoogte
  4. Inventariseren en op haalbaarheid toetsen van mogelijkheden van opslag van elektriciteit zoals bijvoorbeeld:
            Opstellen van een buurtaccu: locatie, vermogen,…..
            Opslag in de vorm van waterstof
            Individuele accu’s
            Levering van duurzame elektriciteit (Nispense energiemaatschappij)
            De inzet van elektriciteit bij opwekken van warmte en als warmtebron
Verder:
 • Samen met het bestuur contacten onderhouden met alle benodigde instanties (gemeente, netwerkbeheerder, Alwel, lokale bedrijven, …..
 • Alle aandachtspunten voor realisatie opwek elektriciteit in kaart brengen en regelen, bijvoorbeeld:
  1. Omgevingsvergunning
  2. Veiligheid
  3. Elk kwartaal input leveren aan de werkgroep Communicatie
  4. Planning tijdig actualiseren op basis van nieuwe inzichten, ontwikkelingen in technologie, nieuwe wetten en regels
  5. Adviseren van het bestuur