loader

Warmte

Werkgroep Warmte

 
Project samenvatting

Taak van deze werkgroep is om de mogelijkheden in kaart te brengen van een duurzame warmtevoorziening in Nispen. D.w.z. op termijn dus geheel aardgasvrij, collectief dan wel individueel.

De gemeente Roosendaal ontwikkelt een duurzame bronnenstrategie voor wat betreft warmte met daarin apart aandacht voor Nispen. De uitkomsten van dat onderzoek (Greenvis) zijn de beginvoorwaarden voor deze werkgroep. Uit eerdere rapporten en op openbare documenten / websites zijn gegevens te vinden over het huidig gasverbruik. Meer gedetailleerde gegevens (tot op huis-/blokniveau) volgen uit de nulinventarisatie, die wordt uitgevoerd door de werkgroep Communicatie.

Scope:
  • Uitwerken schema van 18 nov. 2023 in een projectplan; te beginnen met warmte inventarisatie in 2024, gereed in 2026
  • Zoeken naar wegen die een energiehub met warmtenet in Nispen mogelijk maken
  • Ontwikkelingen in kaart brengen m.b.t. factoren die de vraag naar warmte doen toenemen, dan wel die de vraag naar warmte juist afremmen (evt. ook koude)
  • Uitwerken van de bronnen die het rapport van de gemeente R´daal / Greenvis als haalbaar voor Nispen kwalificeert
  • Ontwikkelen scenario´s met combinaties van structurele warmtebronnen t.b.v. een mogelijk warmtenet
  • Samen met het bestuur contact onderhouden met instanties die in dit verband van belang zijn
  • Elk kwartaal input leveren aan de werkgroep Communicatie
  • In kaart brengen van het hele vergunningentraject, afhankelijk van scenario´s
  • Lange termijn planning tijdig actualiseren op basis van nieuwe inzichten, ontwikkelingen op het gebied van technologie en wetten en regels
  • Adviseren van het bestuur