loader

Werkgroepen Nispens energie collectief.

Collectieve energie voorziening

Deze werkgroep inventariseert welke mogelijkheden Nispen heeft om energie op te wekken of op te slaan, indien Nispen in 2030 van het gas afgaat.

Energie besparen en opwekken zonne-energie

Deze werkgroep houdt zich bezig met maatregelen die leiden tot minder energiegebruik door te isoleren en naar apparatuur die kan worden geplaatst
om het energiegebruik te reduceren.

Communicatie

Deze werkgroep verzorgt de interne en externe communicatie van het NEC wanneer het gaat om de website, zowel wat betreft het externe als het besloten deel voor de leden.

Ledenwerving en Nul inventarisatie

 

Deze werkgroep moet de basis leggen voor een succesvolle energie transitie in Nispen. Daarvoor is nodig dat eigenlijk alle Nispenaren meedoen (betrokkenheid).