loader

Leo Maas

Secretaris

 

Straat: Fazantstraat
Type woning: Vrijstaande woning (1974)

Waarom zit je in het team?
Ik ben bezorgd over de opwarming van onze aarde, over de ernstige aantasting van ons natuurlijk kapitaal en daarmee die van het leefklimaat van onze toekomstige generaties. Daarom draag ik graag mijn steentje bij aan de energietransitie en via het regieteam aan de warmtetransitie in Nispen.

We staan aan de vooravond van een maatschappelijke transitie: wat koesteren we in Nispen, wat betekent onderlinge solidariteit? Hoe autonoom willen / kunnen we zijn op het gebied van warmtevoorziening? En wat vinden we rechtvaardig als het gaat om de kosten die de warmtetransitie met zich meebrengt? De zoektocht naar antwoorden op dit soort vragen maakt mij enthousiast.

Wat verwacht je in te brengen?
Naar verwachting kan ik gebruik maken van relevante ervaring, opgedaan bij zowel de overheid als het bedrijfsleven; niet alleen procesmatig maar ook inhoudelijk. En mede dankzij lokale kennis hoop ik zo een constructieve bijdrage tot het team en de transitie te kunnen leveren.

Wat is je hoop voor een duurzaam Nispen?
Een dorp dat zich niet alleen fossielvrij verwarmt, maar dat bovendien een duurzame interactie heeft met het buitengebied. Een buitengebied, biodivers en met kringlooplandbouw, waarin de natuur niet langer sluitpost is…